Ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) vycházejí především původní ornitologické práce, kratší články a záznamy ornitologických pozorování obsahově zaměřené na region severní Moravy a Slezska (bývalý Severomoravský kraj). Zpravodaj dále publikuje např. zprávy z ornitologických exkurzí pod patronací Slezské ornitologické společnosti, osobní zprávy či výzvy ke spolupráci. V menší míře budou i nadále publikovány jiné vertebratologicky zaměřené příspěvky. Za obsah a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Doporučujeme věnovat pozornost pokynům.

Dotazy a příspěvky zasílejte prosím na e-mail sos.cso@seznam.cz.

Odkazy