Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká inspekce životního prostředí

České přírodovědné bibliotéky

Ostravské muzeum

Záchranná stanice Bartošovice

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Slezská ornitologická společnost je členem Koalice proti palmovému oleji.

Odkazy