Pro roky 2017 a 2018 zvolil výbor SOS po krátké diskusi pobočkového ptáka volavku popelavou (Ardea cinerea). Tento elegantní, snadno určitelný druh brodivých ptáků je našim členům i široké veřejnosti důvěrně známý. Vyskytuje se na řadě míst severní Moravy a Slezska, především u různých vodních ploch, ať stojatých či tekoucích, ale také na loukách a polích. Moravskoslezský kraj navíc hostí největší hnízdní kolonie v rámci ČR. Z pohledu legislativy se sice nejedná o zvláště chráněný druh, ale jde o ptáka „problémového” díky jeho oblíbené potravě – rybám. Cílem této kampaně je shromáždit co nejvíce dat o výskytu volavky popelavé především z vodních ploch na území Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín v letech 2017 a 2018. Získané poznatky by měly přispět k doplnění stále nedostatečných znalostí zejména o početnosti druhu na rybnících, což je velmi žádoucí např. při správních řízeních týkajících se žádostí o odstřel.

A co to tedy znamená pro naše členy a případné další zájemce? Všímejte si prosím volavek popelavých při svých vycházkách do přírody. Ideální je sledovat některé lokality dlouhodobě a značit si i negativní výsledky (tedy když druh na lokalitě zjištěn nebyl). Každý poskytnutý záznam by měl obsahovat lokalitu (název stojaté vody / vymezení vodního toku), vodní stav (vypuštěný rybník, povodňový stav toku, zamrzlost apod.), datum a počet jedinců (i při negativním výsledku). Své údaje zasílejte buď na náš e-mail sos.cso@seznam.cz, nebo je vkládejte přímo do Faunistické databáze ČSO. Uvítali bychom, kdybyste nám předem sdělili, které lokality máte zájem sledovat. Za vaši aktivitu předem děkujeme!

Výbor Slezské ornitologické společnosti

Odkazy