Sova pálená

Sova pálená (Tyto alba) je synantropní zástupce řádu sov. Hnízdí na věžích kostelů, půdách domů, ve  stodolách apod. Hnízdění je závislé na dostupnosti potravy, kterou z 90 % tvoří drobní hlodavci. V letech hojných na potravu může zahnízdit i dvakrát ročně, naopak v letech s nižším stavem hlodavců nemusí hnízdit vůbec. Hnízdní aktivita sovy pálené začíná již koncem zimy. Snůška, nejčastěji v počtu 3–7 vajec, je snášena na holý podklad. Mladí jedinci vylétají z hnízda 8–10 týdnů po vylíhnutí.

Sova pálená je v posledních desetiletích hodnocena jako silně ubývající druh. Hodnocení poklesu početnosti hnízdních párů komplikuje skutečnost výše uvedené silné závislosti hnízdění na dostupné potravě. V červeném seznamu ptáků již patří mezi kriticky ohrožené druhy s odhadem početnosti pro ČR v počtu 100–200 párů.

Odkazy