Ornitologický kroužek Slezské ornitologické společnosti bude veden erudovaným pedagogem a zároveň členem pobočky Mgr. Emilem Moravem ve spolupráci se ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou. Kroužek nebude zaměřen pouze na ptactvo, jeho výzkum a ochranu, ale i na přírodu jako celek. Důraz bude kladen zejména na terénní a praktickou část biologie. Zájemci v počtu 6–12 žáků 1. stupně ZŠ se budou scházet v pravidelných 14denních intervalech a podnikat tematicky zaměřené exkurze do okolní přírody, zejména do CHKO Poodří. Exkurze budou doprovázeny ukázkou odchytu obojživelníků, plazů a ptáků.

V případě zájmu o navštěvování ornitologického kroužku se obracejte na e-mail sos.cso@seznam.cz.

Odkazy