Ornitologický kroužek Slezské ornitologické společnosti je veden předsedou pobočky Patrikem Molitorem pod záštitou ZŠ Heleny Salichové v Ostravě – Polance nad Odrou. Kroužek není zaměřen pouze na ptactvo, jeho výzkum a ochranu, ale i na přírodu jako celek. Důraz je kladen zejména na terénní a praktickou část biologie. Zájemci v počtu obvykle 8–10 žáků se scházejí v období duben–červen a září–říjen v pravidelných 14denních intervalech a podnikají tematicky zaměřené exkurze do okolní přírody CHKO Poodří. Exkurze jsou často doprovázeny ukázkou odchytu obojživelníků, plazů a ptáků. V zimním období probíhá podle individuálních potřeb zájemců příprava na biologickou a chemickou olympiádu v odborné učebně chemie a fyziky.

V případě zájmu o navštěvování ornitologického kroužku se obracejte na e-mail patrik.molitor@seznam.cz.

Odkazy