Pětičlenný výbor Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě, byl zvolen na podzimní členské schůzi roku 2018 na období let 2019–2022:

 

 

Předseda:

RNDr. Patrik Molitor              patrik.molitor @ seznam.cz

Patrik Molitor

Je absolventem PřF Ostravské univerzity, kde jeho tématem diplomové práce byli Dravci Hlučínské pahorkatiny. V rigorózním řízení na Katedře zoologie a ornitologické laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci se zabýval Ptactvem Slezska a jeho ochranou. V souvislosti s jeho studiem má úzký vztah k ptákům zemědělské krajiny, zejména ke strnadu zahradnímu. Je členem pracovních skupin ČSO (SOVDS, SOVB) a České společnosti pro ochranu netopýrů.

Jako statutární zástupce pobočky se vyjadřuje k interním záležitostem ve vedení společnosti (správní řízení, stanoviska, posudková činnost). Je členem redakční rady pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a externím spolupracovníkem Ostravské univerzity ve vedení závěrečných prací na ornitologická témata. Mimo jiné se věnuje také osvětové a publikační činnosti včetně práce s mládeží.

.

.

Místopředseda:

Michal Jakubec                     jakubec.vyskovice @ seznam.cz

Michal Jakubec

Po střední škole zaměstnán v OVM Nový Jičín (dnes Muzeum Novojičínska) jako ošetřovatel ve Stanici pro záchranu dravců a sov v Bartošovicích (1985–1988). Od roku 1989 preparátor zvířat, v současnosti ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

.

.

Jednatel:

Mgr. Milan Urbančík              milan.urbancik @ gmail.com

Milan Urbančík  

Diplomovou práci na PřF Ostravské univerzity vypracoval na téma Avifauna průmyslově ovlivněného území na Karvinsku. V pobočce má na starosti především chod webových stránek.

.

.

Hospodář:

Mgr. Martin Mandák             m.mandak @ tiscali.cz

Martin Mandák

Absolvoval PřF Ostravské univerzity. V diplomové práci se zabýval Ornitologickým významem Heřmanického rybníka z hlediska ochrany přírody. V „přírodě“ se dlouhodobě věnuje sledování lokality z diplomové práce a jejího okolí, jinak se v posledních letech nachází hlavně v zástavbě mezi synantropními ptáky, takže vítá jakýkoliv útěk do přírody (čím delší, tím lepší).

V SOS má kromě finančních záležitostí na práci spolutvorbu pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava)od psaní a recenzí příspěvků přes technickou přípravu časopisu až po jeho distribuci. Rovněž se stará o pobočkovou knihovnu, webové stránky, datovou schránku a e-mailovou komunikaci.

.

.

Člen výboru:

Mgr. Veronika Zavadilová     zavadilova.ver @ seznam.cz

Veronika Zavadilová

K ornitologii se dostala během studia na Ostravské univerzitě. Začala studiem a ochranou motáků lužních, v současnosti je členem také Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) a Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS). Zapojila se do mapování pro Evropský hnízdní atlas a studovala hnízdní ekologii bahňáků v oblasti jihozápadního Ruska.

Svou činnost v SOS směřuje především k osvětě a popularizaci ornitologie prostřednictvím sociálních sítí a také při práci s mládeží a veřejností.

Odkazy