Název společnosti:

Slezská ornitologická společnost, pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

IČ: 44941358 DIČ: CZ44941358 (nejsme plátci DPH)

Peněžní ústav: ČSOB, Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 204955175/0300

Adresa sídla: Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava (nepoužívat pro zasílání korespondence!)

Korespondenční adresa: Martin Mandák, Hrušovská 2, 702 00 Ostrava

E-mail: sos.cso@seznam.cz

Datová schránka: zwhrxtd

Webové stránky: www.sos-cso.cz

Facebook: www.facebook.com/slezskaornitologickaspolecnost

Odkazy